Kurduğumuz sınıfta hangi öğrenme alanları var?

Üretim: Bu alanda kamera, video düzenleme uygulamaları, ses kayıt cihazları kullandık. Bu alan ile öğrencilerimizin kendi çalışmalarını planlamalarına ve üretebilmelerine olanak sağladık. Öğrencilerimiz takım çalışması yaparak sunum hazırlayabilmektedir.

Etkileşim: Bu alanda, öğrencilerimiz tabletlerini kullanmaktadır. Ayrıca akıllı tahtamızı derslerimizde aktif olarak kullanmaktayız. Burada kullandığımız materyaller ile öğrencilerimizin problemi anlama, analiz etme gibi becerilerini geliştirmek için Web 2.0 araçlarını kullanmaktayız.

Sunum: Bu alanda öğrencilerimiz, çalışmalarını sunum köşesinde sunmaktadır. Öğrencilerimiz hazırladıkları sunumlarla daha geniş kitlelere ulaştılar.

Araştırma: Bu alanda Scratch kodlama çalışmaları, robotik kodlama malzemeleri ile öğrencilerimiz keşfederek, araştırarak sonuçları kendileri değerlendirdiler.

İş birliği: Bu alanda akıllı tahta ile iş birlikçi masalar kullanmaktayız. Oyun etkinlikleri ve STEM çalışmaları ile öğrencilerimiz grup çalışmalarında sorumluluk alma ve karar verme, teknolojiyi kullanabilme becerilerini geliştirmektedir.

Geliştirme: Bu alanda, esnek mobilyalar, çalışma alanları, kitaplar ve akıl oyunları mevcuttur. Okuma etkinliklerimizde, öğrencilerimiz istedikleri kitabı seçip okumalarını geliştirirler. Akıl oyunları oynayarak, üst biliş becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz.


What learning spaces are there in the classroom we built?

Production: In this area, we used cameras, video editing applications, audio recorders, etc. With this area, we enabled our students to plan and produce their own work. Our students can prepare presentations by teamwork.

Interactivity: In this area, our students use their tablets. We also actively use our smart board in our lessons. Along with the materials we use here, we use Web 2.0 tools to improve our students’ skills such as understanding and analyzing the problem.

Presentation: In this area, our students present their work in the presentation corner. Our students reached a wider audience with their presentations.

Research: In this area, with Scratch coding activities and robotic coding materials, our students explored, researched and evaluated the results themselves.

Collaboration: In this area, we use smart boards and collaborative tables. With game activities and STEM activities, our students develop their skills of taking responsibility and decision-making in group work and using technology.

Development: In this area, we have flexible furniture, workspaces, books and mind games. In our reading activities, our students choose the book they want and improve their reading. By playing mind games, we try to help them develop metacognitive skills.