Future Classroom Lab (FCL), eğitimde teknoloji kullanımını desteklemek ve geleceğin sınıflarını tasarlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından başlatılmış bir inisiyatiftir. FCL, öğrenci merkezli, etkileşimli ve yenilikçi öğretim yöntemlerini teşvik etmeyi hedefler. Bu bağlamda, öğretmenlere dijital teknolojileri etkili bir şekilde entegre etmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

FCL, eğitimde teknoloji kullanımının potansiyelini keşfetmek ve öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için tasarlanmış farklı sınıf modellerini içerir. Bu modeller arasında, öğrenci katılımını artırmak, işbirliğini teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi geliştirmek gibi hedefleri destekleyen öğrenme ortamları bulunmaktadır.

FCL ayrıca, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve diğer paydaşlara, teknolojinin eğitimde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği konusunda ilham verici örnekler sunar. Bu sayede, eğitimciler geleceğin öğrenme ortamlarını daha etkin bir şekilde tasarlamak için kendi uygulamalarını geliştirebilirler. FCL, modern eğitim anlayışının gereksinimlerine uygun olarak öğrencilerin daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir platform olarak öne çıkar.

Future Classroom Lab (FCL) sınıfları genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

Çalışma Alanları ve Mobilyalar: FCL sınıfları, öğrencilerin etkileşimli bir şekilde çalışabilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve farklı öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri esnek çalışma alanlarına sahiptir. Mobilyalar genellikle öğrenci merkezli öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenir.

Dijital Teknoloji Ekipmanları: FCL sınıfları, interaktif tahtalar, tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, projeksiyon sistemleri ve diğer dijital teknoloji ekipmanları ile donatılmıştır. Bu ekipmanlar, öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli öğrenme materyallerini paylaşma, işbirliği yapma ve etkileşimli ders içeriği oluşturma imkanı sağlar.

Güçlü İnternet Bağlantısı: FCL sınıfları, hızlı ve güvenilir internet bağlantısı ile donatılmıştır. Bu, öğrencilerin çevrimiçi kaynaklara erişmelerini, çevrimiçi işbirliği yapmalarını ve dijital öğrenme araçlarını kullanmalarını sağlar.

Öğretmen İstasyonu: FCL sınıflarında genellikle öğretmenlerin dijital içerikleri yönetebilecekleri ve sınıf içindeki öğrencilerle etkileşimde bulunabilecekleri öğretmen istasyonları bulunur.

Bu bölümler, FCL’nin temel hedefleri doğrultusunda öğrenci merkezli, etkileşimli ve yenilikçi öğrenme deneyimlerini desteklemek için tasarlanmıştır. FCL, teknoloji kullanımını teşvik eder ve öğretmenlere, öğrencilere ve diğer eğitim paydaşlarına modern öğrenme ortamlarını etkili bir şekilde tasarlama ve kullanma konusunda ilham verir.


Future Classroom Lab (FCL) is an initiative launched by the European Union to support the use of technology in education and design the classrooms of the future. FCL aims to promote student-centered, interactive and innovative teaching methods. In this context, it aims to equip teachers with the necessary skills to effectively integrate digital technologies.

FCL includes different classroom models designed to explore the potential of technology use in education and enable students to learn more effectively. These models include learning environments that support goals such as increasing student engagement, fostering collaboration and developing critical thinking.

FCL also provides teachers, school administrators and other stakeholders with inspiring examples of how technology can be used effectively in education. In this way, educators can develop their own practices to more effectively design the learning environments of the future. FCL stands out as a platform that aims to help better prepare students in accordance with the requirements of modern education.

Future Classroom Lab (FCL) classrooms usually include the following sections:

Workspaces and Furnishings: FCL classrooms have flexible workspaces where students can work interactively, collaborate and perform different learning activities.

Digital Technology Equipment: FCL classrooms are equipped with interactive whiteboards, tablet computers, laptops, projection systems and other digital technology equipment. This equipment allows teachers and students to share a variety of learning materials, collaborate and create interactive course content.

Strong Internet Connectivity: FCL classrooms are equipped with fast and reliable internet connectivity. This enables students to access online resources, collaborate online and use digital learning tools.

Teacher Station: FCL classrooms usually have teacher stations where teachers can manage digital content and interact with students within the classroom.

These sections are designed to support student-centered, interactive and innovative learning experiences in line with FCL’s core objectives. FCL promotes the use of technology and inspires teachers, students and other education stakeholders to effectively design and utilize modern learning environments.